Място на товарене

PL

Полша

Zamość

22-400

Място на разтоварване

PL

Полша

Jeruzal

05-317

Доклад

06.07.2018

часове 13:56

Валидност до

09.07.2018

20:00

изтича:
-8941h:24min

Място на товарене

PL

Полша

Zamość

22-400

Място на разтоварване

PL

Полша

Jeruzal

05-317

Доклад

06.07.2018

часове 12:48

Валидност до

09.07.2018

19:00

изтича:
-8942h:24min

Място на товарене

PL

Полша

Zamość

22-400

Място на разтоварване

PL

Полша

Jeruzal

05-317

Доклад

06.07.2018

часове 07:24

Валидност до

09.07.2018

14:00

изтича:
-8947h:24min

Място на товарене

PL

Полша

Zamość

22-400

Място на разтоварване

PL

Полша

Jeruzal

05-317

Доклад

06.07.2018

часове 06:48

Валидност до

09.07.2018

13:00

изтича:
-8948h:24min

Място на товарене

PL

Полша

Zamość

22-400

Място на разтоварване

PL

Полша

Jeruzal

05-317

Доклад

05.07.2018

часове 12:57

Валидност до

09.07.2018

19:00

изтича:
-8942h:24min