Място на товарене

IT

Италия

Toscanella

40060

Място на разтоварване

FR

Франция

Saran

45770

Доклад

06.07.2018

часове 10:58

Валидност до

09.07.2018

17:00

изтича:
-8944h:51min

Място на товарене

IT

Италия

Toscanella

40060

Място на разтоварване

FR

Франция

Saran

45770

Доклад

06.07.2018

часове 10:23

Валидност до

09.07.2018

17:00

изтича:
-8944h:51min