Място на товарене

DE

Германия

Ingoldingen

88456

Място на разтоварване

DE

Германия

Magdeburg, Landeshauptstadt

39104

Доклад

06.07.2018

часове 13:28

Валидност до

09.07.2018

20:00

изтича:
-8942h:-6min