Място на товарене

PL

Полша

Warszawa

00-693

Място на разтоварване

UA

Украйна

Kijów

010

Доклад

29.06.2018

часове 08:15

Валидност до

13.07.2018

09:00

изтича:
-8845h:14min