Място на товарене

PL

Полша

Warszawa

00-693

Място на разтоварване

UA

Украйна

Київ

010

Доклад

09.07.2018

часове 08:12

Валидност до

12.07.2018

16:00

изтича:
-8874h:15min

Място на товарене

PL

Полша

Warszawa

00-693

Място на разтоварване

UA

Украйна

Kijów

010

Доклад

09.07.2018

часове 07:47

Валидност до

13.07.2018

14:00

изтича:
-8852h:15min

Място на товарене

PL

Полша

Warszawa

00-693

Място на разтоварване

UA

Украйна

Kijów

010

Доклад

06.07.2018

часове 14:19

Валидност до

10.07.2018

17:00

изтича:
-8921h:15min

Място на товарене

PL

Полша

Warszawa

00-693

Място на разтоварване

UA

Украйна

Kijów

010

Доклад

06.07.2018

часове 07:49

Валидност до

09.07.2018

14:00

изтича:
-8948h:15min

Място на товарене

PL

Полша

Warszawa

00-693

Място на разтоварване

UA

Украйна

ALL

ALL

Доклад

05.07.2018

часове 14:40

Валидност до

09.07.2018

16:00

изтича:
-8946h:15min

Място на товарене

PL

Полша

Warszawa

00-693

Място на разтоварване

UA

Украйна

ALL

ALL

Доклад

05.07.2018

часове 14:40

Валидност до

09.07.2018

16:00

изтича:
-8946h:15min

Място на товарене

PL

Полша

Warszawa

00-693

Място на разтоварване

UA

Украйна

Київ

010

Доклад

03.07.2018

часове 14:59

Валидност до

11.07.2018

19:00

изтича:
-8895h:15min

Място на товарене

PL

Полша

Warszawa

00-693

Място на разтоварване

UA

Украйна

Kijów

010

Доклад

29.06.2018

часове 08:15

Валидност до

13.07.2018

09:00

изтича:
-8857h:15min

Място на товарене

PL

Полша

Warszawa

00-693

Място на разтоварване

UA

Украйна

Київ

010

Доклад

27.06.2018

часове 12:14

Валидност до

10.07.2018

20:00

изтича:
-8918h:15min