Място на товарене

FR

Франция

Angers

49100

Място на разтоварване

BE

Белгия

XX

XX

Доклад

06.07.2018

часове 09:12

Валидност до

09.07.2018

16:00

изтича:
-8945h:25min

Място на товарене

FR

Франция

Angers

49100

Място на разтоварване

BE

Белгия

XX

XX

Доклад

06.07.2018

часове 09:11

Валидност до

09.07.2018

16:00

изтича:
-8945h:25min

Място на товарене

FR

Франция

Angers

49100

Място на разтоварване

BE

Белгия

XX

XX

Доклад

06.07.2018

часове 07:48

Валидност до

09.07.2018

14:00

изтича:
-8947h:25min